Voedselbos

Voedselbos

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een door mensen ontworpen ecosysteem gericht op het verbouwen van gezond en duurzaam voedsel. Het ontwerp is geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos en heeft een hoge natuurwaarde. Het is een vorm van landbouw (agroforestry*) waarbij voedsel wordt geproduceerd en tegelijkertijd wordt gewerkt aan natuurherstel. Naast het produceren van voedsel, verbetert een voedselbos namelijk ook  de leefomgeving. Het verhoogt de biodiversiteit, het verrijkt de bodem, het vangt fijnstof op, het verbetert het waterbeheer en het zorgt voor CO2 opslag in bomen en struiken.

Kenmerkend voor een voedselbos is dat het opgebouwd is uit meerdere lagen eetbare planten, struiken en bomen. Denk bij die meerdere lagen bijvoorbeeld aan daslook, die groeit onder een aalbes, die groeit onder een fruitboom, die weer groeit onder een notenboom. Zo ontstaat er een systeem naar het voorbeeld van de natuur waarin planten, struiken en bomen elkaar onderling versterken en ondersteunen. Een systeem, die onderhoudsarm is en die bestand is tegen ziektes, plagen en extreme weersomstandigheden. In een voedselbos groeien met name vaste, blijvende gewassen, dat wil zeggen dat het dus een systeem is voor de lange termijn.

*Agroforestry is een collectieve naam voor landgebruiksystemen, waarin meerjarige houtige gewassen (bomen, struiken) bewust worden gecombineerd met (éénjarige) landbouwgewassen en/of dieren. Voedselbossen vallen dus onder de term agroforestry.