Permacultuur

Permacultuur

Permacultuur is een samenvoeging van de Engelse woorden ‘permanent agriculture’. Van oorsprong is het een vorm van landbouw waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van permanente (vaste) planten en waarbij samengewerkt wordt met de natuur. Tegenwoordig is het concept uitgebreid en omvat het alle aspecten van duurzaam leven.

Drie ethische principes vormen de kern van permacultuur. Dit zijn (1) zorg voor de aarde, (2) zorg voor de mensen en (3) deel in de overvloed. Vertaald naar het voedselbos betekent dit, dat er gezond voedsel wordt geproduceerd (zorg voor de mensen) op zo’n manier dat er tegelijkertijd natuurherstel plaats vindt (zorg voor de aarde) en dat er gedeeld wordt. Met elkaar, maar ook bijvoorbeeld met de dieren. Een gedeelte van het voedselbos is dan ook gereserveerd voor vogels, insecten en andere dieren. Hier wordt niet geoogst of gewerkt. Hier kan de natuur zijn gang gaan, waardoor de biodiversiteit toeneemt en ook het aantal nuttige insecten. Over principe (3) wordt ook wel gezegd dat het ‘eerlijke aandelen’ betekent. Hiermee wordt bedoeld dat het verbruik van grondstoffen en hulpbronnen redelijk moet zijn. Dan hebben we het dus over het beperken van onze ecologische voetafdruk. Wij vinden beiden belangrijk!